Hikaye anlatımı pazarlamada neden önemlidir_

Hikaye Anlatımı Pazarlamada Neden Önemlidir?

Storytelling yani hikaye anlatıcılığı toplumlarda yüzyıllardır devam eden bir gelenektir. Okur yazar olmayan toplumlar dahil, insanlar anlatmak istediklerini hikayeleştirme tekniğini kullanarak anlatmayı tercih etmişlerdir.

Storytelling, anlatıcı ve dinleyici arasındaki duvarı kaldırarak etkileşim halinde olmalarını sağlar. Hikaye, dinleyicinin zihninde deneyimlediği olaylar ile bütünleştirilerek tamamlanır. Bu sayede dinleyici hikayede anlatılanı içselleştirir, duygusal bir bütünlük kurar.

Hikaye Anlatımının Pazarlamadaki Yeri

Pazarlamada hikaye anlatımı

‘’Pazarlamada önemli olan ne anlattığınız değil, nasıl anlattığınızdır.’’

Pazarlama dünyasına adım atan herkesin duyacağı ilk cümlelerden biridir. Anlattığınız hikaye, insanların sizi nasıl gördüğünü büyük ölçüde şekillendirir. NY Times çok satanlar yazarı ve pazarlamaya dair konuşmalar yapan Bryan Eisenberg’in de dediği gibi: ‘’Gerçekler anlatılır, hikayeler satılır.’’

Reklam kampanyaları oluştururken başarı için yalnızca geniş bir bütçeye sahip olmak yeterli olmaz, ürün ve markanın bir hikayeye sahip olması da gerekir. Hikaye anlatımı, markaların hedef kitlelerine ürünleri anlatırken aynı zamanda markaya karşı sadakat duygusu geliştirmelerini de sağlayan bir tekniktir.

Airbnb, Coca Cola, Nike gibi başarılı şirketlere baktığınızda hepsinin marka hikayesine sahip olduğunu ve kampanyalarında storytelling tekniğini kullandıklarını fark edebilirsiniz.

Pazarlamada Hikaye Anlatımı Neleri Kapsar?

Bir olayı hikayeleştirirken yaratıcı, ilgi çekici ve içten olması gibi ögelere dikkat etmek gerekir. Pazarlamada da hikaye anlatıcılığını verimli kullanabilmek için bilinmesi gereken 6 temel unsuru vardır. Etkileyici bir marka hikayesi oluşturmak ve içerik pazarlaması yapmak için bu unsurların tamamını kullanmak büyük önem taşır.

Hikaye anlatımı ve pazarlama

1. Tasarım

Hikaye anlatımının asıl ögesi olarak ilgi çekici görüntüler kullanmalısınız. Bu görüntüler fotoğraf, video ya da bir çizim olabilir. Tercih ederken dikkat edilmesi gereken nokta, hedef kitlenizi etkilemesi ve harekete geçirmesidir.

2. Kişiselleştirme

Hikayeleştirmenin asıl faydası olan dinleyici ile duygusal bütünlük kurma, dinleyicinin özelliklerine göre değişecektir. Bir kitle tarafından anlamlı ve çekici bulunan ögeler diğerleri için tam tersi etki yaratabilir. Bu sebeple marka hikayesi oluştururken veya içerik pazarlaması yaparken hedef kitlenizin özelliklerini göz önünde bulundurmalısınız.

Aynı zamanda, içeriği kullanacağınız platforma uygun olarak yeniden şekillendirmeyi de unutmamalısınız.

3. Fayda

Kitlenizin dikkatini çekebilmek için yalnızca göz alıcı görseller kullanmak ya da kitlenizle ortak bir şeyler paylaşıyor olmak yeterli değildir. Aynı zamanda yarar da sağlıyor olmalısınız. Müşterilerinize ürün veya hizmetinizin ortadan kaldırdığı problemi ve bunu nasıl gerçekleştirdiğini açıklayın.

4. İçeriğin Kişiliği

Eğer insanların duygularını harekete geçirmek istiyorsanız markanızın da kendine ait bir kişiliği olduğunu hissettirmelisiniz. Eğer markanız bir kişi olsaydı nasıl bir karaktere sahip olurdu, sorusuna yanıt bularak içeriklerinizi cevabınız çerçevesinde hazırlamalısınız. Kullandığınız dilin geniş bir kitleye değil, kitledeki bir kişiye hitap ediyor gibi durmasını sağlamalısınız. Müşteriniz genel bir içerik değil kendisine özel hazırlanan bir içerikte olduğunu düşünmeli.

5. Storytelling

Yeni bir içerik paylaşmadan önce marka hikayeniz ve önceki içeriklerinizle uyumlu olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Tutarlı bir devamlılık sağlıyor musunuz? Markanız hala aynı, tanıdık kişiliğe sahip mi?

6. Paylaşmaya Değer

İçeriğinizin paylaşmaya değer olduğunu göstermeli ve hedef kitlenizin sizin için çalışmasını sağlamalısınız. Markanız ve oluşturduğunuz hikaye ile aynı noktada buluştuğunu düşünen müşterileriniz içeriklerinizi paylaşmak isteyecektir. Bu şekilde reklam için ayırdığınız bütçe azalacaktır. Müşterilerinizi paylaşıma teşvik etmek için Call to Action (CTA) çağrıları kullanabilirsiniz.

Pazarlamada storytelling hakkında daha detaylı bilgi edinmek isterseniz Ekaterine Walter tarafından yazılan ‘’The Power of Visual Storytelling: How to Use Visuals, Videos, and Social Media to Market Your Brand’’ adlı kitabı inceleyebilirsiniz. Ne yazık ki şu anda ülkemizde çevirisi bulunmuyor.